ESWT

Wat?

Extracorporele Shockwave Therapie is een behandeling waarbij er doormiddel van shockgolven een genezingsreactie door het eigen lichaam wordt gestimuleerd. Het toestel bevat een echografische sonde, geïntegreerd in de shockgolfmodule. Op deze manier kan de exacte locatie van het letsel in beeld gebracht worden.

Waarom?

Deze therapie wordt toegepast bij langdurige (meer dan 6 weken), therapieresistente peesproblemen, zowel met als zonder verkalkingen:

  • Achillespees
  • Kniepees
  • Tennis/golferselleboog
  • Hielspoor (fasciitis plantaris, peesblad ter hoogte van de voetzool)
  • Schouderpezen
  • Pees aan de buitenzijde van de heup

Hoe?

De patiënt wordt liggend behandeld, waarbij de te behandelen zone gepositioneerd wordt naar het ESWT-toestel. Eerst wordt de correcte positie ingesteld door middel van de echosonde, waarna de behandeling start. Er wordt gevraagd zo stil mogelijk te liggen om blijvend de juiste locatie te behandelen.

De shockgolven voelen kloppend aan, in het begin aan een lage intensiteit. Dit kan onaangenaam aanvoelen maar na enkele minuten treedt er meestal wat gewenning op zodat de intensiteit gemakkelijk kan opgedreven worden. De behandeling verloopt volledig binnen de pijngrenzen.

Behalve lokale roodheid, in het slechtste geval een ‘blauwe plek’ zijn er geen bijwerkingen aan de behandeling (best wel vermelden indien u bloedverdunners neemt). Na de behandeling is er geen toename van de pijn, u kan zelf met de auto huiswaarts rijden en de normale activiteiten kunnen verder gezet worden. In enkele zeldzame gevallen ervaart de patiënt de dag na de behandeling een lichte toename van de pijnklachten, dit als reactie op de behandeling.

Er worden per seconde 2 shockgolven toegediend, met een totaal van 2000 schokken per sessie. De behandeling zelf duurt een 8-tal minuten, samen met enkele minuten positioneren moet er in totaal een half uur uitgetrokken worden.

In totaal worden 3 behandelsessies uitgevoerd, liefst telkens met 1 week interval.

Resultaten?

De resultaten zijn afhankelijk van de te behandelen zone en de gradatie van aantasting van de pezen: de slaagkansen variëren tussen 60-90%, waarbij een duidelijke verbetering van de klachten of volledig verdwijnen ervan bekomen wordt. Het is belangrijk om te weten dat het maximale effect soms pas na 6 weken voelbaar is.

Kostprijs?

De prijs per sessie bedraagt 150 euro. Normaal zijn er 3 sessies noodzakelijk. Het ziekenfonds betaalt hiervan  74,89 euro terug (86,37 euro voor RVV, recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming). Dit betekent dat er per sessie een opleg is ten laste van de patiënt van 75,11 euro (63,63 euro voor RVV, recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming).