PRP

Wat?

PRP is bloedplasma met een rijke concentratie aan bloedplaatjes. Dit plasma wordt bekomen na een bloedname, het betreft dus lichaamseigen plasma waardoor afweerreacties/allergische reacties quasi onmogelijk zijn. Door het bloed te centrifugeren kan het plasma gescheiden worden van de rode en witte bloedcellen. De bloedplaatjes uit het plasma geven de groeifactoren vrij die een belangrijke rol spelen bij weefselherstel : PRP wordt gebruikt voor spierscheuren, ligamentscheuren peesscheuren en chronische peesontstekingen.

 

Hoe?

Eén week voor de behandeling mogen er geen bloedverdunners noch ontstekingsremmers ingenomen worden. 

U krijgt twee afspraken op de dag van de infiltratie (in totaal mag u daarvoor op ongeveer 1 uur tijd rekenen).

  • Eerste afspraak op de dienst laboratoriumgeneeskunde AZ Delta: daar zal er bloed afgenomen worden. Dit bloedstaal zal worden gecentrifugeerd waarna, na een 30-tal minuten, het bloedplaatjesconcentraat klaar is.
  • Tweede afspraak op de dienst fysische geneeskunde  of op de dienst orthopedie waar de PRP geïnfiltreerd wordt. 
    Locatie van dit alles wordt meegegeven via de etiketten die u ontvangt aan de kiosk van het onthaal.

De eerste dagen na de behandeling kan de behandelde zone gevoelig zijn: er kan ijs opgelegd worden bij teveel pijn. Daarnaast worden er best gedurende 14 dagen geen ontstekingsremmers ingenomen.

 

Resultaten

Afhankelijk van de plaats van inspuiting worden slaagkansen op 60-70 procent geschat. Vier tot zes weken na de inspuiting wordt een controle afspraak gepland, al dan niet met echografie. Afhankelijk van zowel de subjectieve beterschap als de klinische/echografische vaststellingen kan een tweede inspuiting aangewezen zijn.

 

Kostprijs

 

Aanmaken PRP-concentraat

Consultatie

Echografie

Totaal te betalen door patiënt

(=remgeld)

Normale tegemoetkoming

185 EUR

21,92 EUR

7,66 EUR

214,58 EUR

Verhoogde tegemoetkoming

185 EUR

12,92 EUR

5,18 EUR

203,10 EUR