Revalidatie

Revalideren kan zowel ambulant (u komt van thuis uit) als gehospitaliseerd (u verblijft in het ziekenhuis, in het acute ziekenhuis of op een SP-revalidatie afdeling) doorgaan.

Binnen de revalidatie worden patiënten behandeld door een multidisciplinair team, aangestuurd door een revalidatie arts. Dit team bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, ergonomen, medewerkers van de sociale dienst... De revalidatie heeft als doel beperkingen welke u ervaart na een aandoening volledig te laten herstellen of tot een minimum te beperken zodat u terug optimaal kan functioneren.