Evenwichtsonderzoek

Evenwichtsproblemen zijn een belangrijk, invaliderend probleem dat niet altijd snel opgelost kan worden. Binnen AZ Delta is er een multidisciplinaire evenwichtskliniek. Dit is een samenwerking tussen de dienst fysische geneeskunde en de diensten neurologie en Neus-,Keel- en Oorziekten (NKO). Na het nazicht van het zenuwstelsel en/of evenwichtsorgaan, kan de mate van het evenwichtsprobleem uitgemeten worden en volgt, indien nodig, intensieve evenwichtstraining. Zowel voor de meting als training wordt gebruik gemaakt van het Neurocom toestel. Met behulp van dit toestel zien patiënten hoe het evenwicht fout loopt en hoe dit op een zo correct mogelijke manier te verhelpen/compenseren.