Sportkeuring

Verschillende sportfederaties (wielrennen, triathlon, duathlon, duiksport, autorijsport, motorrijsport, zweefvliegen, gevechtssporten, ruitersport, bergsport) vereisen een jaarlijkse sportmedische controle. Deze controle (met al dan niet noodzakelijke bijkomende onderzoeken) kan in ons sportmedisch centrum Sport'R doorgaan (www.sportr.be). Het doel hiervan is enerzijds contra-indicaties voor sportbeoefening op te sporen. Dit gebeurt voornamelijk in kader van hartproblemen, waarbij zo nodig zal doorverwezen worden naar de dienst cardiologie. Anderzijds zal er ook een orthopedisch sportmedisch nazicht gebeuren om preventief advies te geven. Dr. Bruno Vanhecke, Dr. Carl Verduyn, Dr. Michel Snoecx en Dr. Mathieu Maroy zijn erkende keuringsartsen. Vooraleer langs te komen voor een dergelijke sportmedische keuring raden we aan de vragenlijst via www.sportkeuring.be in te vullen en deze digitaal door te sturen.