Zenuwtesten

EMG: Elektromyografie

Dit onderzoek test de zenuw- en spierfunctie en wordt uitgevoerd bij vermoeden van ontstoken, geïrriteerde of ingeklemde zenuwen (bv door een hernia). Een EMG-onderzoek duurt, afhankelijk van de vraagstelling, gemiddeld 15-30 minuten. In een eerste deel krijgt u enkele elektrische schokjes (geleidingsonderzoek), die als onaangenaam kunnen ervaren worden. Als tweede deel wordt de spierfunctie bekeken (myografie) door verschillende spieren aan te prikken met een zeer fijn naaldje. Er wordt zowel in rust als tijdens spiercontractie geëvalueerd. 

SSEP: SomatoSensorisch geëvoceerde Potentialen

Dit onderzoek test de gevoelsbanen in het lichaam, door stimulatie van de zenuwen in de handen en/of de voeten (lichte elektrische schokjes). Door middel van zeer fijne naaldjes in de huid kan het signaal ter hoogte van de schedel worden gedetecteerd. Een SSEP kan nodig zijn indien de oorzaak van voosheid, tintelingen, gevoelsstoornissen of gangstoornissen onvoldoende duidelijk is. 

MEP: Motorisch geëvoceerde Potentialen

Dit onderzoek toont afwijkingen (vertragingen of onderbrekingen) aan in de geleiding van het motorisch zenuwstelsel (dat instaat voor alle bewegingen). Het kan nuttig zijn bij krachtsverlies, motorische uitval en gangstoornissen. Er worden ter hoogte van de schedel magnetische impulsen gegeven waarna deze impulsen worden doorgegeven naar de spieren. De registratie gebeurt ter hoogte van de handen en/of voeten. Een MEP-onderzoek kan niet doorgaan in geval van een pacemaker en/of neurostimulator, epilepsie, belangrijke schedelletsels, een verhoogde druk in de schedel of een shunt/clips in de hersenen.